+45 4290 1800 info@qdiagnostics.com

OM COVID-19 ANTIGEN TEST

GENEREL INFORMATION OM COVID-19 ANTIGEN TEST

En antigen test kan besvare ‘HAR DU COVID-19’, hvor en antistof test besvarer ‘HAR DU HAFT COVID-19’.  

Vores COVID-19 antigen test er godkendt af WHO og har fuld compliance dokumentation:

 • CE certifikater
 • Declaration of Conformity
 • Lovpligtig dansk brugervejledning

Den CE-godkendte COVID-19 antigen test sælges kun til professionelt brug med adgang til ‘sundhedsfagligt personale’. Ud over læger dækker begrebet over faggrupperne sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter samt f.eks. medicinstuderende med fornøden kompetence.

qDIAGNOSTICS faciliterer adgang til sundhedsfaglig personale, herunder at de kommer og foretager testene hos jer. Læs mere om vores testservice ude hos virksomheden HER.

Skriv eller ring til os for tilbud og detaljer på                             info@qdiagnostics.com og +45 4290 1800.

 

ANTIGENTEST I SORTIMENT

STANDARD Q COVID-19 Ag-test er en hurtigt kromatografisk immunanalyse til påvisning af antigener til SARS-CoV-2  (Covid-19), der er til stede i det humane næsesvælgrum.

Testens sikkerhed:

 • Diagnostisk sensitivitet: 96,52%
 • Diagnostisk specificitet: 99,68% 

Valideringen er baseret på RT PCR (Nucleic Acid test) som referencepunkt.  

SÅDAN VIRKER TESTENE

Efter 15 minutter har du og dine medarbejdere svar på om I HAR COVID-19 – og det kan udføres på stedet.

Testen er helt enkel og fungerer som en kromatografisk immunanalyse af sekret fra det humane næsesvælg. Det vil sige at testen udføres via en næsepodning. Resultatet fortæller hvorvidt en person er smittet med COVID-19.

FREMGANGSMÅDE
 1. Indfør den sterile podepind i personens næsebor, kør over overfladen af det bagerste næsesvælgrum. 
 2. Træk forsigtigt den sterile podepind ud af næsehulen.
 3. Indsæt podepinden i et ekstrationsbufferrør.
 4. Omrør podepinden mere end 5 gange, mens bufferrøret klemmes.
 5. Fjern podepinden, mens der klemmes på siden af røret for at udtrække væske fra podepinden.
 6. Tryk dysehætten ordentligt på røret.
 7. Påfør 3 dråber ekstraheret prøve på testanordningens prøvebrønd.
 8. Aflæs resultatet efter 15-30 minutter.

* Prøven skal testes så hurtigt som muligt efter indsamling. Må ikke aflæses efter 30 min. 

På nedenstående Figur kan du se et eksempel på tolkning af testresultater.

Figur. Tolkning af testresultater

STANDARD FORBEHOLD FOR TESTS

FORBEHOLD

Testen kan ikke vise om en person er i inkubationsperioden. Der kan gå 14 dage fra man er udsat for smitte, til man reelt bliver syg.

Testes der ‘Negativ’, kan personen stadig have været udsat smitte men blot befinde sig i inkubationsperioden.

Uanset hvad testen viser, skal alle rådene fra myndighederne overholdes. Hold afstand til andre, vask eller afsprit hænder ofte, bliv hjemme hvis du føler dig syg.

Testen er en screeningstest og intet resultat er 100% sikkert, som tilfældet er med alle andre test.