+45 4290 1800 info@qdiagnostics.com

COVID-19 ANTISTOF TESTSERVICE

COVID-19 ANTISTOF TESTSERVICE

qDIAGNOSTICS tilbyder en fuld testservice, hvor jeres medarbejdere kan få udført en COVID-19 antistof test på jeres virksomhed. 

Vi har haft mange forespørgsler fra virksomheder om adgang til sundhedsfaglige, der kan komme forbi virksomheden og forestå antistoftesten.

Den service har vi derfor tilføjet, så vores højt kvalificeret sundhedsfagligt personale ankommer på jeres arbejdsplads og foretagerne testene på samme måde som ved den årlige vaccine. Helt enkelt.

Se hvor enkelt: Hvordan bliver man testet?

DET PRAKTISKE

 

qDIAGNOSTICS sørger for:

  • CE-godkendte antistof testkits og bortskaffelse af testudstyr
  • Anonym testservice
  • Læge og/eller højt kvalificeret sundhedsfagligt personale under lægefaglig instruks
  • Lovpligtige registreringer ved Styrelsen for Patientsikkerhed og orientering om procedurer ved coronaopsporing efter behov

Virksomheden sørger for:

  • Koordination af medarbejdernes fremmøde til test
  • Borde og stole til midlertidigt opsat reception og venteområde, testlokale samt svarlokale.
  • At fremmødte medarbejdere er uden COVID-19 symptomer og følger Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for at forebygge smitte

Testforløbet ude hos virksomheden:

Jeres medarbejder ankommer til den midltertidige reception og venteområde.

Medarbejderen bliver kaldt ind til COVID-19 antistof test og skal derefter vente på svar i venteområdet.

Medarbejderen får et handout med forholdsregler omkring COVID-19 antistof testresultat, og hvad det betyder for vedkommende. 

Skriv eller ring til os for tilbud og flere detaljer på info@qdiagnostics.com eller +45 4290 1800.

For mere information om vores antistof-tests, læs Om Corona Testene.

VACCINE OG ANTISTOFTEST

Vaccineservice fås også i pakke med vores COVID-19 antistof testservice.

Da ventetiden på testresultat og observation efter vaccinationen er nogenlunde ens, er der minimal spildtid hos jeres medarbejdere ved at få begge services tilbudt samtidig.

Læs mere om vores vaccinationsservice